top of page

📣 อบรมออนไลน์ฟรี!! ในหัวข้อ “เรียนสนุก พูดภาษาอังกฤษได้ ด้วยสื่อสร้างสรรค์”


อบรมออนไลน์ อบรมการสอนภาษาอังกฤษ อบรมออนไลน์ฟรี อบรมภาษาอังกฤษ ครูต่างชาติ วิชาภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

📣 ต้อนรับเปิดเทอมใหม่‼️

บริษัท ทีซอลทรี จำกัด ขอเชิญโรงเรียนและคุณครูสอนภาษาอังกฤษทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ผ่าน zoom ในหัวข้อ “เรียนสนุก พูดภาษาอังกฤษได้ ด้วยสื่อสร้างสรรค์” ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00 – 11.30 น. 👩🏻‍🏫


📌 อบรมฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

**ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรมในครั้งนี้**


อบรมโดย Mr. Terry Goose วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลักสูตร Trinity College London หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก 🏆 🌍


🌟 ลงทะเบียนได้ที่ link: https://bit.ly/3w8Scka

**สามารถส่งรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคนไทยในโรงเรียนของท่าน เพื่อเข้าร่วมการอบรมนี้ได้จำนวนโรงเรียนละ 2 คน ภายในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564**


📌 สามารถอ่านรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้โปสเตอร์ของงานนี้ หรือหากท่านสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน LINE ของเรา

คลิกที่ link ด้านล่างได้เลย!

🌟 ADD LINE: https://lin.ee/Kq82Unn


📞 โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 086-468-5063 (คุณนิติศักดิ์)

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page