หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนไทย

เพราะเราเชื่อว่า...

 

เด็กไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน

 

เราจึงต้องการผลักดันให้เด็กไทย...

 • ได้เรียนในหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESOL)

 • ได้รับการสอนจากครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิเหมาะสมและมีประสบการณ์

 • ได้ฝึกฝนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน กระตุ้นความสนใจด้วยกระบวนการสอนแบบ CLT (Communicative Language Teaching) ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ได้ 

 • ได้ใช้สื่อการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัยแต่ละระดับความรู้ความสามารถ

 • ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานฝ่ายวิชาการที่มีประสบการณ์ พร้อมช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูและนักเรียน

tesoltree,ครูต่างชาติ,รับจัดหาครูต่างชาติ,ครูต่างชาติสำหรับโรงเรียน,ส่งครูต่างชาติให้โรงเรียน,หาครูต่างชาติให้โรงเรียน,ครูฝรั่ง,ครูฝรั่งคุณภาพดี,ครูต่างชาติมีคุณภาพ,บริการจัดหาครูต่างชาติ

ในฐานะผู้ให้การศึกษาที่ทำงานในโรงเรียนและสถาบันการศึกษามากมายในประเทศไทย เราเข้าใจดีว่า แค่การมีครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนไม่เพียงพอสำหรับโรงเรียนและนักเรียนของท่าน

 

เราตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการฝึกฝนและอบรมครูชาวต่างประเทศก่อนที่จะไปสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของท่าน รวมถึงการให้คำแนะนำและประเมินการสอนในห้องเรียนระหว่างที่หลักสูตรดำเนินไปนั้นมีความสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญในการประสานงานที่สอดคล้องเกื้อหนุนกัน ซึ่งช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทำงานภายในโรงเรียนได้

 

ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่เพียงแต่จัดหาครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิและความสามารถที่เหมาะสมกับระดับที่จะทำการสอนในโรงเรียนของท่านเท่านั้น แต่เรายังพร้อมให้บริการด้านวิชาการและการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินการสอนของครูชาวต่างชาติในห้องเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า จะได้รับหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับนักเรียนของท่าน ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้นของนักเรียนของท่าน

 

ทีมงานของเราทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยล้วนสั่งสมประสบการณ์การทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทยมาหลายปีต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของโรงเรียนทั้งในแง่หลักสูตรและเป้าหมายที่ตอบสนองต่อการสอบวัดผลต่างๆ

 

เรามีบริการหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียนของท่าน ได้แก่

 • ESOL Teacher Service (ETS) บริการจัดหาครูต่างประเทศเจ้าของภาษา พร้อมบริการทางวิชาการ

 • TESOL Center Service (TCS) บริการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตร English Program, Mini English Program (MEP) และ Intensive English Program (IEP)

 • English Weekend Program บริการหลักสูตรภาษาอังกฤษวันเสาร์-อาทิตย์ พร้อมทีมบริหารและที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับโรงเรียน

Quality over quantity

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือโทร.08-6468-5063 (คุณนิติศักดิ์) หรือ 09-1219-0042 (คุณยุพาพรรณ)

©  2015 Copyright by TESOL Tree

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • YouTube - White Circle