top of page
HGFatazw_edited.jpg

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชน

cb94fa_0edc703758ec46f48be3cf8011e06ddf.
cb94fa_b7da197143e94d7aa67937ddccb0ec28.

       ภาษาอังกฤษกำลังเพิ่มความสำคัญมากขึ้นในโลกธุรกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) "

เพราะเราเห็นความสำคัญ เราจึงสามารถจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับท่านได้อย่างหลากหลายทั้งการพูดคุยและการเขียน

EAPTx2iw.jpeg

เรามีตัวเลือกบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาองค์กรของคุณ

IMG_0373_edited.jpg
ค่ายภาษาอังกฤษ
และ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
_MG_7119.JPG
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
_MG_5818.JPG
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษ

         ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล โดยเน้นการเรียนรู้ที่สามารถนำทักษะไปใช้ได้จริงในโลกธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานองค์กรของท่านได้ 

 

        ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการสื่อสารกับกลุ่มคนจำนวนมาก เราสามารถจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับท่านได้อย่างหลากหลายทั้งการพูดคุยและการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม การนำเสนอแผนงาน และการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศให้ท่านและพนักงานในองค์กรของท่านได้

        เราสามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะขององค์กรของท่านได้ โดยขึ้นอยู่กับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษที่ท่านเผชิญอยู่และระยะเวลาที่ท่านสะดวก เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านต้องการให้เราไปพบเพื่อให้คำปรึกษาและนำเสนอแนวทางหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาองค์กรของท่านโดยเฉพาะได้ ซึ่งรวมทั้งการฝึกอบรมภาษาอื่นๆ เช่น ไทย, จีน, ฝรั่งเศส เยอรมัน ได้อีกด้วยหากท่านต้องการ

       เรามีประสบการณ์มากมายในการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP และ TU-GET ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการเลื่อนตำแหน่งงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

ลูกค้าของเรา

Anchor 1

"ภาษาอังกฤษไม่ใช่วิชาแต่เป็นทักษะ

จึงเป็นการดีมากกว่าถ้าพนักงานของท่านได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษอยู่เสมอ"

ในหลายๆบริษัทจึงเลือกที่จะจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงานของตนในเวลางานหรือหลังเลิกงาน

_MG_7283.JPG
IMG_0565.JPG
Lion-Final Day (16).jpg
  •   หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (Smart Conversation) เพื่อการพูดคุยภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกและมั่นใจ

  •   หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business Communication) ซึ่งประกอบด้วยการโต้ตอบอีเมล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การเตรียมการประชุมหรือสัมมนา และการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่องานและขยายโอกาสทางธุรกิจ

  •    หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ (Professional English) เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม งานบัญชี งานพยาบาล การตลาด และการดูแลลูกค้า

      เรามีหลักสูตรมากมายที่จะช่วยเพิ่มความสามารถทางภาษาให้กับพนักงานของท่าน เพื่อช่วยให้บริษัทของท่านไปสู่เป้าหมายในโลกธุรกิจได้ด้วยครูที่มีคุณภาพ

      ทุกหลักสูตรจะได้รับการประเมิน พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การเข้าเรียน ผลคะแนนสอบก่อนและหลังอบรม พัฒนาการของผู้เรียน และความเห็นจากครูผู้สอนให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมไว้ในรายงานผลการอบรมที่ส่งมอบให้บริษัทหน่วยงานของท่านหลังการอบรมเสร็จสิ้น

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการเรียนและทำงานธุรกิจ

Anchor 2

ค่ายภาษาอังกฤษและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

(Workshop)

ค่ายภาษาอังกฤษและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

(Workshop)

 ค่ายภาษาอังกฤษและการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษ

            ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมที่กระตุ้นให้พูดคุยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งกับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการฝึกฝนที่ดีที่สุด

_MG_7164_edited.JPG

      เราใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามหัวข้อที่บริษัทองค์กรต้องการฝึกฝนให้กับพนักงาน

     ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาในชีวิตประจำวัน การโต้ตอบทางโทรศัพท์หรืออีเมล การนำเสนองาน หรือหลักสูตร AEC workshop ที่ได้รับความนิยมอย่างมากของเรา โดยกิจกรรมทั้งหมดเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริง

     กิจกรรมของเราสามารถจัดได้ในระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันถึง 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านและยังสามารถไปจัดนอกสถานที่ทำงาน เช่น ในโรงแรม รีสอร์ท เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับพนักงานของท่านได้อีกด้วย

"การเรียนภาษาอังกฤษจะสนุกและน่าเรียนรู้ หากผู้เรียนได้ลงมือทำและฝึกปฏิบัติจริงๆ"

Anchor 3
_MG_5818.JPG

     เรามีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบภาษาอังกฤษที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ท่านสามารถก้าวต่อไปในการศึกษาหรือการทำงานในระดับที่สูงขึ้น

     ในหลักสูตรเหล่านี้ ท่านจะได้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการสอบแต่ละส่วน ที่จะช่วยให้ท่านสามารถวางแผนทำข้อสอบและนำไปสู่การบริหารเวลาที่จำกัดให้ทำข้อสอบทุกข้อได้ทัน ครูผู้สอนที่มีคุณภาพของเราสามารถแนะนำเคล็ดลับในการทำข้อสอบผ่านการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น

     รวมทั้งการฝึกทำข้อสอบเพื่อวิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ท่านควรคำนึงถึงในระหว่างการทำข้อสอบ พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนได้ด้วย

 

        หลักสูตรเตรียมสอบของเรา

            IELTS

            TOEFL

            TOEIC

            CU-TEP

            TU-GET

            SAT, CU-AAT (verbal part)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามสอบเปิดโอกาสในความก้าวหน้าให้ตนเอง

contact
bottom of page