top of page

ปัญหาของคุณคืออะไร?

คุณอยาก

เรียนภาษาอังกฤษ

เพราะเหตุผลเหล่านี้ใช่หรือไม่?

ให้เราช่วยคุณ
Weekend School

Weekend School

for KG & Primary Students

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถม

 • สอนโดยครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์

 • เรียนผ่านกิจกรรมและการเล่นเกมที่สนุกสนาน

 • เพิ่มคลังศัพท์และฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

 • รายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคลทุกสิ้นเทอม

 • จำกัดนักเรียนห้องละไม่เกิน 16 คน

 • เรียนทุกวันเสาร์ วันละ 2 ชั่วโมง (รวม 32 ชั่วโมง/เทอม)

 • ค่าเรียนเทอมละ 8,000 บาท * ไม่รวมค่าหนังสือเรียน ( 500 บาท:ระดับ / ใช้ได้ 2 เทอม)

 • สามารถแบ่งชำระได้เดือนละ 2,000 บาท รวม 4 เดือน

tX0o2RnA_edited.jpg

    หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับ Pre-A1, A1 และ A2 ตามมาตรฐาน CEFR ของยุโรป

0tMOXNUA%20(1)_edited.jpg

       เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

     ทั้ง Cambridge (Cambridge’s English: Young Learners Tests) ในระดับ Starters, Movers และ Flyers ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

New

course !

Weekend school

For

Kindergarten

หลักสูตรสำหรับน้องๆอนุบาล 1-3

ไม่ต้องทดสอบระดับภาษา

จำนวนนักเรียนไม่เกิน

14 คนต่อห้อง

download (1).png

      โรงเรียนบ้านภาษาพัฒน์ของเราอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เปิดสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการของคุณ

Smart Conversation
dQIXmhmA_edited.jpg

หลักสูตรสนทนา

ภาษาอังกฤษทั่วไป 

(Smart Conversation)

 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของตน โดยเนื้อหาหัวข้อที่เรียนจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป

 • เน้นการฟังและพูด ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนร่วมกับครูต่างชาติที่เข้าใจง่าย เรียนรู้และเข้าใจได้เร็ว

 • มี 9 ระดับๆ ละ 30 ชั่วโมง ค่าเรียน 6,000 บาท/ระดับ

Private
Kb-be-aA.jpeg

หลักสูตร

เรียนตัวต่อตัว 

(Private Course)

 • เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ

 • ผู้เรียนสามารถระบุเรื่องที่ต้องการจะเรียนให้แก่ครูผู้สอนได้

 • เน้นฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตามความต้องการของผู้เรียน

 • เรียนกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ซึ่งคุณครูจะออกแบบการเรียนการสอนให้โดยเฉพาะ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 • สามารถลงเรียนเป็นกลุ่ม 1-3 คนได้ อัตราชั่วโมงละ 1,000 บาท

 • วันและเวลาเรียนผู้เรียนสามารถทำการตกลงกับครูผู้สอนได้ตามสะดวก

ibPWZGgQ_edited.jpg

หากท่านต้องการใบเสนอราคาหรือขอคำปรึกษาเพื่อจัดอบรมให้กับพนักงานบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบ้านภาษาพัฒน์ (ตรงข้ามวัดปางแก ตึกเดียวกับกิฟฟารีน)

โทร. 093 319 5305 (คุณโอปอ)

อีเมล: info@tesoltree.com

bottom of page