xLZTouRw.jpeg

Weekend School

for

Primary Students

ปัญหาของคุณคืออะไร?

คุณอยาก

เรียนภาษาอังกฤษ

เพราะเหตุผลเหล่านี้ใช่หรือไม่?

ให้เราช่วยคุณ
 

Weekend School

for KG & Primary Students

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถม

 • สอนโดยครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์

 • เรียนผ่านกิจกรรมและการเล่นเกมที่สนุกสนาน

 • เพิ่มคลังศัพท์และฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

 • รายงานผลการเรียนให้กับผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคลทุกสิ้นเทอม

 • จำกัดนักเรียนห้องละไม่เกิน 16 คน

 • เรียนทุกวันเสาร์ วันละ 2 ชั่วโมง (รวม 32 ชั่วโมง/เทอม)

 • ค่าเรียนเทอมละ 8,000 บาท * ไม่รวมค่าหนังสือเรียน ( 500 บาท:ระดับ / ใช้ได้ 2 เทอม)

 • สามารถแบ่งชำระได้เดือนละ 2,000 บาท รวม 4 เดือน

    หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับ Pre-A1, A1 และ A2 ตามมาตรฐาน CEFR ของยุโรป

       เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการสอบภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

     ทั้ง Cambridge (Cambridge’s English: Young Learners Tests) ในระดับ Starters, Movers และ Flyers ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

New

course !

Weekend school

For

Kindergarten

 หลักสูตรสำหรับน้องๆอนุบาล 1-3 

ไม่ต้องทดสอบระดับภาษา

จำนวนนักเรียนไม่เกิน

14 คนต่อห้อง

      โรงเรียนบ้านภาษาพัฒน์ของเราอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เปิดสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการของคุณ

 

หลักสูตรสนทนา

ภาษาอังกฤษทั่วไป 

(Smart Conversation)

 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของตน โดยเนื้อหาหัวข้อที่เรียนจะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป

 • เน้นการฟังและพูด ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนร่วมกับครูต่างชาติที่เข้าใจง่าย เรียนรู้และเข้าใจได้เร็ว

 • มี 9 ระดับๆ ละ 30 ชั่วโมง ค่าเรียน 6,000 บาท/ระดับ

 
Kb-be-aA.jpeg

หลักสูตร

เรียนตัวต่อตัว 

(Private Course)

 • เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ

 • ผู้เรียนสามารถระบุเรื่องที่ต้องการจะเรียนให้แก่ครูผู้สอนได้

 • เน้นฝึกฝนทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตามความต้องการของผู้เรียน

 • เรียนกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ซึ่งคุณครูจะออกแบบการเรียนการสอนให้โดยเฉพาะ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 • สามารถลงเรียนเป็นกลุ่ม 1-3 คนได้ อัตราชั่วโมงละ 1,000 บาท

 • วันและเวลาเรียนผู้เรียนสามารถทำการตกลงกับครูผู้สอนได้ตามสะดวก

หากท่านต้องการใบเสนอราคาหรือขอคำปรึกษาเพื่อจัดอบรมให้กับพนักงานบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบ้านภาษาพัฒน์ (ตรงข้ามวัดปางแก ตึกเดียวกับกิฟฟารีน)

โทร. 093 319 5305 (คุณโอปอ)

อีเมล: info@tesoltree.com

tesoltree logo in white circle for FB_pn
โทร 098-9984454

บริการของเรา                                               

   สำหรับโรงเรียน                                               

     -  หาครูต่างชาติ                                           

     -  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

     -  อบรมครูไทย

   สำหรับองค์กร หรือบริษัท                                               

  สำหรับนักเรียน หรือบุคคลทั่วไป                                               

   บทความน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

ติดต่อเรา

    โทร. 08-6468-5063 (นิติศักดิ์) หรือ nitisak@tesoltree.com

    โทร. 09-8998-4454 (ธีรนัย)  หรือ theeranai@tesoltree.com

4ac658a09afbd2f7e366d9aac9bd1e10.png
 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle

©  2021 Copyright by TESOL Tree