top of page

การอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร Trinity CertTESOL

tesoltree ครูต่างชาติ รับจัดหาครูต่างชาติ ครูต่างชาติสำหรับโรงเรียน ส่งครูต่างชาติให้โรงเรียน หาครูต่างชาติให้โรงเรียน ครูฝรั่ง ครูฝรั่งคุณภาพดี ครูต่างชาติมีคุณภาพ บริการจัดหาครูต่างชาติ จัดค่ายภาษาอังกฤษ Trinity CertTESOL

Trinity CertTESOL

คืออะไร ?

         วุฒิบัตร Trinity CertTESOL เป็นวุฒิบัตรที่รับรองคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสอนให้กับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL หรือ Teaching English as a Foreign Language: TEFL)  

         โดยผู้เรียนจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรนานถึง 130 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน รวมถึงความรู้ที่จำเป็นในการสอนและทำงานในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือแม้แต่นักเรียนที่อาจจะไม่รู้หรือไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนเลย

         การอบรมนี้จะสอนทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนจะเจาะลึกสู่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งภาคทฤษฎีจากวิทยากร และจากการฝึกสอนในบรรยากาศห้องเรียนจริงอีก 6 ชั่วโมง ซึ่งจะถูกประเมินและให้ข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นโดยวิทยากรประจำหลักสูตร

cb94fa_8df23c157ea948f682f2a1a18519a978.
cb94fa_4a954536128246d097da4fae72c570d5.

               บริษัทของเรา TESOL Tree เป็นผู้บริหารศูนย์อบรมหลักสูตร CertTESOL ของ Trinity College London สถาบันด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับโลกแห่งเดียวในประเทศไทย

               โดย Trinity College London เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการอบรมสำหรับคุณวุฒิที่มีคุณภาพให้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดย Trinity College London ตรวจสอบมาตรฐานด้วยการส่งผู้ตรวจสอบ (moderator) ที่ได้รับมอบหมายจาก Trinity College London ในการตรวจสอบเอกสารการอบรม การสัมภาษณ์วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกคน และรายงานผลกลับไปยังประเทศอังกฤษ ก่อนให้การรับรองผู้ที่ผ่านการอบรมนี้ด้วยการมอบ Trinity CertTESOL

               

               ด้วยความเป็นมืออาชีพทางวิชาการและการรักษาคุณภาพของผู้ที่ผ่านการอบรมเสมอมา จึงทำให้ Trinity CertTESOL เป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานอย่างกว้างขวางจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลกมากว่า 30 ปีที่ตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น British Council โรงเรียนในประเทศอังกฤษ รวมทั้งสามารถใช้เป็นหน่วยกิจในการศึกษาต่อระดับปริญญาด้านการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศอังกฤษได้ นอกจากนี้ Trinity CertTESOL ยังได้รับมาตรฐานในระดับ Level 5 ของ Qualifications and Credit Framework (QCF) สำหรับคุณวุฒิทางการศึกษาในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลส์อีกด้วย

ทำไมคุณครูต่างชาติถึงเลือกที่จะอบรมหลักสูตร Trinity CertTESOL กับเร

  • Facebook
  • YouTube
Thai T.
Open Book

พัฒนาศักยภาพครูไทย

ในมาตรฐานเดียวกับ 

Trinity CertTESOL

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

เลื่อนลงเพื่อดูรายละเอียด

     TESOL Tree  ยินดีนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเพิ่มทักษะแบบมืออาชีพให้กับคุณครูในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของท่านด้วยการอบรมในหัวข้อและประเด็นที่หลากหลาย โดยสามารถปรับให้เหมาะสมกับเวลาที่ครูอาจารย์ในโรงเรียนของท่านสะดวกเข้ารับการอบรม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง 1 วัน หรือ 2 วัน หรืออบรมแบบต่อเนื่องหลายๆ วัน

      วิทยากรที่มีคุณวุฒิของเราสามารถแนะนำเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณครูได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ด้วยประสบการณ์การทำงานและการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติและหลักสูตรสองภาษาในโรงเรียนต่างๆ

 

     ทีมงานของ TESOL Tree มีประสบการณ์ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรครูสอนภาษาอังกฤษร่วมกับการอบรมหลักสูตร Trinity CertTESOL ของ Trinity College London ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเราตระหนักดีว่า แต่ละโรงเรียนมีข้อจำกัดและปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกัน เราจึงได้พัฒนาการอบรมให้มีหัวข้อที่หลากหลาย ช่วยให้ครูภาษาอังกฤษของท่านสามารถเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ และน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะนำความรู้รวมถึงเทคนิคการสอนไปใช้ในห้องเรียนของตนได้จริง โดยสามารถจัดอบรมได้ทั้งที่ศูนย์อบรมของเราที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หรือที่โรงเรียนของท่านเอง

S-_QzaJQ_edited.jpg
bottom of page