การอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร Trinity CertTESOL

tesoltree ครูต่างชาติ รับจัดหาครูต่างชาติ ครูต่างชาติสำหรับโรงเรียน ส่งครูต่างชาติให้โรงเรียน หาครูต่างชาติให้โรงเรียน ครูฝรั่ง ครูฝรั่งคุณภาพดี ครูต่างชาติมีคุณภาพ บริการจัดหาครูต่างชาติ จัดค่ายภาษาอังกฤษ Trinity CertTESOL

Trinity CertTESOL

คืออะไร ?

         วุฒิบัตร Trinity CertTESOL เป็นวุฒิบัตรที่รับรองคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสอนให้กับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL หรือ Teaching English as a Foreign Language: TEFL)  

         โดยผู้เรียนจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรนานถึง 130 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน รวมถึงความรู้ที่จำเป็นในการสอนและทำงานในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือแม้แต่นักเรียนที่อาจจะไม่รู้หรือไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนเลย

         การอบรมนี้จะสอนทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ก่อนจะเจาะลึกสู่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งภาคทฤษฎีจากวิทยากร และจากการฝึกสอนในบรรยากาศห้องเรียนจริงอีก 6 ชั่วโมง ซึ่งจะถูกประเมินและให้ข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นโดยวิทยากรประจำหลักสูตร

cb94fa_8df23c157ea948f682f2a1a18519a978.
cb94fa_4a954536128246d097da4fae72c570d5.

               บริษัทของเรา TESOL Tree เป็นผู้บริหารศูนย์อบรมหลักสูตร CertTESOL ของ Trinity College London สถาบันด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับโลกแห่งเดียวในประเทศไทย

               โดย Trinity College London เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการอบรมสำหรับคุณวุฒิที่มีคุณภาพให้กับครูที่สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง โดย Trinity College London ตรวจสอบมาตรฐานด้วยการส่งผู้ตรวจสอบ (moderator) ที่ได้รับมอบหมายจาก Trinity College London ในการตรวจสอบเอกสารการอบรม การสัมภาษณ์วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกคน และรายงานผลกลับไปยังประเทศอังกฤษ ก่อนให้การรับรองผู้ที่ผ่านการอบรมนี้ด้วยการมอบ Trinity CertTESOL

               

               ด้วยความเป็นมืออาชีพทางวิชาการและการรักษาคุณภาพของผู้ที่ผ่านการอบรมเสมอมา จึงทำให้ Trinity CertTESOL เป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานอย่างกว้างขวางจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลกมากว่า 30 ปีที่ตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น British Council โรงเรียนในประเทศอังกฤษ รวมทั้งสามารถใช้เป็นหน่วยกิจในการศึกษาต่อระดับปริญญาด้านการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศอังกฤษได้ นอกจากนี้ Trinity CertTESOL ยังได้รับมาตรฐานในระดับ Level 5 ของ Qualifications and Credit Framework (QCF) สำหรับคุณวุฒิทางการศึกษาในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลส์อีกด้วย

Trinity CertTESOL
Trinity CertTESOL

press to zoom
Trinity CertTESOL
Trinity CertTESOL

press to zoom
Trinity CertTESOL
Trinity CertTESOL

press to zoom
Trinity CertTESOL
Trinity CertTESOL

press to zoom
1/5

ทำไมคุณครูต่างชาติถึงเลือกที่จะอบรมหลักสูตร Trinity CertTESOL กับเร

  • Facebook
  • YouTube
 
Open Book

พัฒนาศักยภาพครูไทย

ในมาตรฐานเดียวกับ 

Trinity CertTESOL

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

เลื่อนลงเพื่อดูรายละเอียด

     TESOL Tree  ยินดีนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเพิ่มทักษะแบบมืออาชีพให้กับคุณครูในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของท่านด้วยการอบรมในหัวข้อและประเด็นที่หลากหลาย โดยสามารถปรับให้เหมาะสมกับเวลาที่ครูอาจารย์ในโรงเรียนของท่านสะดวกเข้ารับการอบรม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง 1 วัน หรือ 2 วัน หรืออบรมแบบต่อเนื่องหลายๆ วัน

บรรกาศการอบรม
press to zoom
บรรกาศการอบรม
press to zoom
บรรกาศการอบรม
press to zoom
1/1

      วิทยากรที่มีคุณวุฒิของเราสามารถแนะนำเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณครูได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ด้วยประสบการณ์การทำงานและการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติและหลักสูตรสองภาษาในโรงเรียนต่างๆ

 

     ทีมงานของ TESOL Tree มีประสบการณ์ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรครูสอนภาษาอังกฤษร่วมกับการอบรมหลักสูตร Trinity CertTESOL ของ Trinity College London ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเราตระหนักดีว่า แต่ละโรงเรียนมีข้อจำกัดและปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกัน เราจึงได้พัฒนาการอบรมให้มีหัวข้อที่หลากหลาย ช่วยให้ครูภาษาอังกฤษของท่านสามารถเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ และน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะนำความรู้รวมถึงเทคนิคการสอนไปใช้ในห้องเรียนของตนได้จริง โดยสามารถจัดอบรมได้ทั้งที่ศูนย์อบรมของเราที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หรือที่โรงเรียนของท่านเอง

S-_QzaJQ_edited.jpg