ค่ายภาษาอังกฤษ & Workshop

ค่ายภาษาอังกฤษ & Workshop

พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ

เรียนอังกฤษที่โรงเรียนบ้านภาษาพัฒน์

เรียนอังกฤษที่โรงเรียนบ้านภาษาพัฒน์

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชน

ลูกค้าของเรา

เราสามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะขององค์กรของท่านได้ โดยขึ้นอยู่กับปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษที่ท่านเผชิญอยู่และระยะเวลาที่ท่านสะดวก เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านต้องการให้เราไปพบเพื่อให้คำปรึกษาและนำเสนอแนวทางหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาองค์กรของท่านโดยเฉพาะได้ ซึ่งรวมทั้งการฝึกอบรมภาษาอื่นๆ เช่น ไทย, จีน, ฝรั่งเศส เยอรมัน ได้อีกด้วยหากท่านต้องการ

 

ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปีในการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในองค์กรของท่าน โรงเรียนบ้านภาษาพัฒน์ของเราอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ภาษาอังกฤษกำลังเพิ่มความสำคัญมากขึ้นในโลกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ทีมงานที่มีประสบการณ์และทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล โดยเน้นการเรียนรู้ที่สามารถนำทักษะไปใช้ได้จริงในโลกธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานองค์กรของท่านได้

 

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการสื่อสารกับกลุ่มคนจำนวนมาก เราสามารถจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับท่านได้อย่างหลากหลายทั้งการพูดคุยและการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม การนำเสนอแผนงาน และการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศให้ท่านและพนักงานในองค์กรของท่านได้

 

เรามีประสบการณ์มากมายในการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP และ TU-GET ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อการเลื่อนตำแหน่งงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเกี่ยวกับการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบริษัทหรือหน่วยงานของท่าน สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่โทร. 086-468-5063

©  2015 Copyright by TESOL Tree

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle
MARS petcare