top of page
tesoltree ครูต่างชาติ รับจัดหาครูต่างชาติ ครูต่างชาติสำหรับโรงเรียน ส่งครูต่างชาติให้โรงเรียน หาครูต่างชาติให้โรงเรียน ครูฝรั่ง ครูฝรั่งคุณภาพดี ครูต่างชาติมีคุณภาพ บริการจัดหาครูต่างชาติ จัดค่ายภาษาอังกฤษ อบรมครูไทย Trinity CertTESOL

พัฒนาศักยภาพครูไทย

ในมาตรฐานเดียวกับ Trinity CertTESOL

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

tesoltree,อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ,อบรมครูภาษาอังกฤษ,หลักสูตรพัฒนาครูภาษาอังกฤษ,workshop,อบรมครู,หลักสูตรครูภาษาอังกฤษ,สอนภาษาอังกฤษ,พัฒนาครูในโรงเรียน
tesoltree,อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ,อบรมครูภาษาอังกฤษ,หลักสูตรพัฒนาครูภาษาอังกฤษ,workshop,อบรมครู,หลักสูตรครูภาษาอังกฤษ,สอนภาษาอังกฤษ,พัฒนาครูในโรงเรียน
tesoltree,อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ,อบรมครูภาษาอังกฤษ,หลักสูตรพัฒนาครูภาษาอังกฤษ,workshop,อบรมครู,หลักสูตรครูภาษาอังกฤษ,สอนภาษาอังกฤษ,พัฒนาครูในโรงเรียน

TESOL Tree ยินดีนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเพิ่มทักษะแบบมืออาชีพให้กับคุณครูในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของท่านด้วยการอบรมในหัวข้อและประเด็นที่หลากหลาย โดยสามารถปรับให้เหมาะสมกับเวลาที่ครูอาจารย์ในโรงเรียนของท่านสะดวกเข้ารับการอบรม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง 1 วัน หรือ 2 วัน หรืออบรมแบบต่อเนื่องหลายๆ วัน

 

วิทยากรที่มีคุณวุฒิของเราสามารถแนะนำเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณครูได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ด้วยประสบการณ์การทำงานและการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติและหลักสูตรสองภาษาในโรงเรียนต่างๆ

 

ทีมงานของ TESOL Tree มีประสบการณ์ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรครูสอนภาษาอังกฤษร่วมกับการอบรมหลักสูตร Trinity CertTESOL ของ Trinity College London ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเราตระหนักดีว่า แต่ละโรงเรียนมีข้อจำกัดและปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกัน เราจึงได้พัฒนาการอบรมให้มีหัวข้อที่หลากหลาย ช่วยให้ครูภาษาอังกฤษของท่านสามารถเลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ และน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะนำความรู้รวมถึงเทคนิคการสอนไปใช้ในห้องเรียนของตนได้จริง โดยสามารถจัดอบรมได้ทั้งที่ศูนย์อบรมของเราที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หรือที่โรงเรียนของท่านเอง

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอคำปรึกษาเพื่อจัดอบรมให้กับครูไทยในโรงเรียนของท่านได้ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือโทร.08-6468-5063 (คุณนิติศักดิ์) หรือ 09-1219-0042 (คุณยุพาพรรณ)

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลของคุณ เราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุด

bottom of page