top of page

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามสอบ

เปิดโอกาสในความก้าวหน้าให้ตนเอง

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

บริการของเรา

tesoltree,เรียนภาษาอังกฤษ,เตรียมสอบภาษาอังกฤษ,ielts,toeic,toefl,cutep,cu-tep,tuget,ติวสอบภาษาอังกฤษ,ปากช่อง

เรามีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบภาษาอังกฤษที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ท่านสามารถก้าวต่อไปในการศึกษาหรือการทำงานในระดับที่สูงขึ้น

 

ในหลักสูตรเหล่านี้ ท่านจะได้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการสอบแต่ละส่วน ที่จะช่วยให้ท่านสามารถวางแผนทำข้อสอบและนำไปสู่การบริหารเวลาที่จำกัดให้ทำข้อสอบทุกข้อได้ทัน ครูผู้สอนที่มีคุณภาพของเราสามารถแนะนำเคล็ดลับในการทำข้อสอบผ่านการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เข้าใจบทเียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการฝึกทำข้อสอบเพื่อวิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ท่านควรคำนึงถึงในระหว่างการทำข้อสอบ พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนได้ด้วย

 

หลักสูตรเตรียมสอบของเรา

  • IELTS

  • TOEFL

  • TOEIC

  • CU-TEP

  • TU-GET

  • SAT, CU-AAT (verbal part)

tesoltree,เรียนภาษาอังกฤษ,เตรียมสอบภาษาอังกฤษ,ielts,toeic,toefl,cutep,cu-tep,tuget,ติวสอบภาษาอังกฤษ,ปากช่อง
tesoltree,เรียนภาษาอังกฤษ,เตรียมสอบภาษาอังกฤษ,ielts,toeic,toefl,cutep,cu-tep,tuget,ติวสอบภาษาอังกฤษ,ปากช่อง

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเกี่ยวกับการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบริษัทหรือหน่วยงานของท่าน สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่โทร. 086-468-5063

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลของคุณ เราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุด

bottom of page