หลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนของท่าน

หลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนของท่าน

เรียนอังกฤษแบบไม่อั้นสไตล์บุฟเฟ่ต์

เรียนอังกฤษแบบไม่อั้นสไตล์บุฟเฟ่ต์

ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ

ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ

การอบรมวุฒิบัตร Trinity CertTESOL

การอบรมวุฒิบัตร Trinity CertTESOL

การอบรมครูภาษาอังกฤษชาวไทย

การอบรมครูภาษาอังกฤษชาวไทย

หลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนของท่าน

หลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนของท่าน

ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ

ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ

การอบรมวุฒิบัตร Trinity CertTESOL

การอบรมวุฒิบัตร Trinity CertTESOL

เพราะเราเชื่อว่า

 

ใครๆก็พูดภาษาอังกฤษได้ ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน

...ถ้าได้เรียนในหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESOL)

...ถ้าได้รับการสอนจากครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิเหมาะสมและมีประสบการณ์

...ถ้าได้ฝึกฝนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน กระตุ้นความสนใจด้วยกระบวนการสอนและสื่อการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัยแต่ละระดับความรู้ความสามารถในระยะเวลาที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ผู้เรียนย่อมสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน พูดและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการเรียนและการทำงานบนโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน และช่วยเพิ่มโอกาสในการก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เรียนได้ด้วย..

TESOL Tree เป็นองค์กรทางการศึกษาและให้บริการเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL) ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู และบุคลากรอย่างมีคุณภาพและเปี่ยมประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรการเรียนการสอนและการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของเราอยู่ภายใต้การควบคุมและบริหารโดยผู้จัดการชาวต่างประเทศ และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนโครงการภาษาอังกฤษในประเทศไทยมากกว่า 20 ปี ตลอดจนทีมงานชาวไทย เพื่อให้ได้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าบริษัทหน่วยงานของท่าน หรือโรงเรียนของท่านจะได้รับผลลัพธ์จากการหลักสูตรของเราและตอบโจทย์ความต้องการของท่านอย่างดีที่สุด

 

ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่การจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหารหลักสูตรในด้านคุณภาพการเรียนการสอน การประเมินผล การรายงานผลการเรียนและการให้คำปรึกษาเพื่อต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการบริการด้านวิชาการต่างๆ ให้กับโรงเรียน บริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการของท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับการบริการแบบมืออาชีพที่เปี่ยมคุณภาพและดีที่สุดจากเรา

 

ตามปรัชญาที่เรายึดมั่นว่า การสร้างและควบคุมคุณภาพของการเรียนการสอน ครูชาวต่างชาติ และการบริหารการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ

Please reload

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนของท่าน

 

ในฐานะผู้ให้การศึกษาที่ทำงานในโรงเรียนและสถาบันการศึกษามากมายในประเทศไทย เราเข้าใจดีว่า แค่การมีครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนไม่เพียงพอสำหรับโรงเรียนและนักเรียนของท่าน

หลักสูตรอบรม Trinity CertTESOL

 

ศูนย์อบรมหลักสูตร CertTESOL ของ Trinity College London สถาบันด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับโลกแห่งเดียวในประเทศไทย

 

ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ

 

 

ศักยภาพในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อผู้เรียนได้หลอมรวมและเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษานั้นๆ อย่างเต็มที่

 

หลักสูตรอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

 

เรายินดีนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเพิ่มทักษะแบบมืออาชีพให้กับคุณครูในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของท่านด้วยการอบรมในหัวข้อและประเด็นที่หลากหลาย

โครงการภาษาอังกฤษช่วงสุดสัปดาห์

 

ทีมงานและผู้บริหารของเราได้ให้บริการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนช่วงวันเสาร์-อาทิตย์อย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานและบริษัท

 

โรงเรียนของเราได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการและเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป บริษัทเอกชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

ด้วยทีมผู้บริหารและวิทยากรเปี่ยมประสบการณ์ เราสามารถให้คำปรึกษาและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและคุณครูในโรงเรียน รวมทั้งพนักงานในองค์กรของท่านได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกรอกปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของท่านหรือหน่วยงานของท่าน หรือความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของท่าน เราให้คำมั่นว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับบริการด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษของคุณ

Quality over quantity

©  2015 Copyright by TESOL Tree

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle