ครูฝรั่ง

" พราะเราเชื่อว่า ...

      ใครๆก็พูดภาษาอังกฤษได้ ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน "

ให้เราช่วยคุณ

ค้นหาบริการที่่ท่านสนใจให้เร็วขึ้น

"เลือก"  หัวข้อที่คุณต้องการ

จัดเรียงหนังสือ
119175189_619020382315719_76430516860940
 

ABOUT US

        TESOL Tree ป็นองค์กรทางการศึกษาและให้บริการเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Teaching English to Speakers of Other Languages: TESOL) ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคุณครู และบุคลากรอย่างมีคุณภาพและเปี่ยมประสิทธิภาพ

       หลักสูตรการเรียนการสอนและการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของเราอยู่ภายใต้การควบคุมและบริหารโดยผู้จัดการชาวต่างประเทศ และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนโครงการภาษาอังกฤษในประเทศไทยมากกว่า 20 ปี ตลอดจนทีมงานชาวไทย เพื่อให้ได้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าบริษัทหน่วยงานของท่าน หรือโรงเรียนของท่านจะได้รับผลลัพธ์จากการหลักสูตรของเราและตอบโจทย์ความต้องการของท่านอย่างดีที่สุด

 

         ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่การจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหารหลักสูตรในด้านคุณภาพการเรียนการสอน การประเมินผล การรายงานผลการเรียนและการให้คำปรึกษาเพื่อต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการบริการด้านวิชาการต่างๆ ให้กับโรงเรียน บริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการของท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับการบริการแบบมืออาชีพที่เปี่ยมคุณภาพและดีที่สุดจากเรา

        ตามปรัชญาที่เรายึดมั่นว่า

      " การสร้างและควบคุมคุณภาพของการเรียนการสอน ครูชาวต่างชาติ และการบริหารการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ "

บริการของเรา

สำหรับโรงเรียน 

สำหรับโรงเรียน 

จัดหาครูต่างชาติ

(ฺBasic Package)

     ช่วยจัดหาครูชาวต่างชาติ ให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของแต่ละโรงเรียน

    การันตีคุณภาพการสอนของคุณครูด้วยกระบวนการอบรมคุณครูทุกคนก่อนเริ่มทำงานจริง

จัดหาครูต่างชาติ

+

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

(Silver Package)

       จัดหาคุณครูต่างชาติ พร้อมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยและระดับการเรียนรู้ของนักเรียนไทย

หลักสูตรจัดการ

โปรแกรม IEPหรือ EP

(Platinum Package)

    จัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชาต่างๆ โดยทีมงานและคุณครูต่างชาติที่มีคุณภาพ เน้นการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษของนักเรียน

หลักสูตร

วันเสาร์ - อาทิตย์

(Weekend school)

      จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดภายในเวลาเรียนที่จำกัด

ค่ายภาษาอังกฤษ

รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ

English Camp

>  เราเลือกใช้หัวข้อที่น่าสนใจหลากหลายและเหมาะสมกับระดับนักเรียน

>  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ทั้งในและนอกห้องเรียน

>  กระตุ้นและฝึกให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นทีม

>  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมค่าย

ครูฝรั่ง จัดอบรมภาษาอังกฤษพนักงาน

รับจัดอบรมเพื่อพัฒนาครู

Trinity CertTESOL

>  เพิ่มทักษะให้กับคุณครูในหัวข้อและประเด็นที่หลากหลาย

>  คุณครูสามารถนำความรู้และเทคนิคการสอนไปใช้ได้จริงในห้องเรียน

>  จัดการอบรมโดยทีมงาน TESOL tree ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ การจัดอบรม และ พัฒนาบุคลากร

"เพราะเรา..เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ"

Quality over quantity

      ด้วยทีมผู้บริหารและวิทยากรเปี่ยมประสบการณ์ เราสามารถให้คำปรึกษาและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและคุณครูในโรงเรียน รวมทั้งพนักงานในองค์กรของท่านได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

คุณกำลังมองหาบริการเหล่านี้อยู่ใช่หรือไม่ ?

     ✔   การจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการทำงาน

     ✔   หลักสูตรการอบรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในโลกธุรกิจ

     ✔   หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ

     ✔   จัดอบรมโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทรงคุณ-วุฒิ และมีความเชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

   ถ้าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่องค์กรของคุณกำลังมองหา

เราขอเสนอ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

"เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน"

หลักสูตรที่จะช่วยให้พนักงานในองค์กรของคุณ

ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

cb94fa_0edc703758ec46f48be3cf8011e06ddf.
cb94fa_b7da197143e94d7aa67937ddccb0ec28.

เรียนภาษาอังกฤษกับเรา

ทดสอบวัดระดับ ฟรี!

    หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา โปรดส่งข้อมูลของท่านโดยกรอกข้อมูลของท่าน

รวมทั้งคำถามลงแบบฟอร์มในลิงค์ด้านล่างนี้ เราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุด

กรอกแบบฟอร์ม

เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 
tesoltree logo in white circle for FB_pn
โทร 098-9984454