top of page

บริการหลักสูตรภาษาอังกฤษพร้อมครูต่างชาติ

ESOL Teacher Service (ETS)

เพราะเราเชื่อว่า...

 

เด็กไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน และเราตระหนักดีว่าการบรรลุเป้าหมายนี้จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญไว้สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน อันได้แก่

 

  • หลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESOL) โดยเฉพาะ

  • ครูชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ ได้รับการฝึกอบรมให้รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สามารถกระตุ้นความสนใจนักเรียนได้

  • สื่อการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัยแต่ละระดับความรู้ความสามารถ

  • ทีมงานที่พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการให้กับโรงเรียนทั้งการประเมินคุณภาพ และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูและนักเรียน

tesoltree,ครูต่างชาติ,รับจัดหาครูต่างชาติ,ครูต่างชาติสำหรับโรงเรียน,ส่งครูต่างชาติให้โรงเรียน,หาครูต่างชาติให้โรงเรียน,ครูฝรั่ง,ครูฝรั่งคุณภาพดี,ครูต่างชาติมีคุณภาพ,บริการจัดหาครูต่างชาติ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำเสนอบริการแบบครบวงจรให้กับโรงเรียนของคุณ ตั้งแต่หลักสูตรที่เน้นการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR การจัดหาครูต่างชาติเจ้าของภาษาที่ได้รับการอบรมเรื่องการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โดยทีมงานที่จัดอบรม Trinity CertTESOL หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ช่วยให้ครูต่างชาติเข้าใจความต้องการของนักเรียนไทยและพร้อมทำการสอนแบบ Communicative Language Teaching (CLT) ที่เหมาะกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดได้ รวมทั้งสื่อการสอนและแบบฝึกหัดที่เหมาะกับความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ตลอดจนทีมงานวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินคุณภาพการสอนอย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูไทยในโรงเรียน การจัดกิจกรรม English Day และการจัดทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของครูต่างชาติ

 

เพราะเราตระหนักดีว่า การลงทุนของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนทั้งในด้านการเงินและเวลา ควรเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เราจึงต้องการเน้นคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของเราเป็นสำคัญ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือโทร.08-6468-5063 (คุณนิติศักดิ์) หรือ 09-1219-0042 (คุณยุพาพรรณ)

tesoltree,ครูต่างชาติ,รับจัดหาครูต่างชาติ,ครูต่างชาติสำหรับโรงเรียน,ส่งครูต่างชาติให้โรงเรียน,หาครูต่างชาติให้โรงเรียน,ครูฝรั่ง,ครูฝรั่งคุณภาพดี,ครูต่างชาติมีคุณภาพ,บริการจัดหาครูต่างชาติ

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลของคุณ เราจะติดต่อกลับคุณโดยเร็วที่สุด

Quality over quantity

bottom of page