โครงการสอนภาษาอังกฤษในช่วงสุดสัปดาห์

(English Weekend School)

เพราะเราเชื่อว่า...

 

ภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาของเด็กไทย และโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดี รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย เราจึงต้องการเพิ่มศักยภาพนี้ของเด็กไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยบริการที่ดีที่สุดของเรา ด้วยปณิธานที่ "เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ" (Quality over Quantity) ซึ่งเรายึดมั่นเสมอมา

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ทีมงานและผู้บริหารของเราได้ให้บริการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ให้กับสถาบันสอนภาษาต่างๆ และโรงเรียนนานาชาติ อาทิ โครงการ Go International with English ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2544-2555) ซึ่งมีครูต่างชาติเจ้าของภาษาสอนอยู่ราว 100 คน และมีนักเรียนมากถึง 3,200 คนในแต่ละสัปดาห์

 

หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดภายในเวลาเรียนที่จำกัด (เช่น สัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง) ตามที่โรงเรียนสะดวก การเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างครูผู้สอนชาวต่างชาติกับนักเรียน รวมทั้งระหว่างนักเรียนด้วยกันเองหรือ Communicative Language Teaching (CLT) วิธีการสอนแบบนี้สามารถช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้ดี ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือโทร.08-6468-5063 (คุณนิติศักดิ์) หรือโทร.091-2190042 (คุณยุพาพรรณ)

©  2021 Copyright by TESOL Tree

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle