โครงการสอนภาษาอังกฤษในช่วงสุดสัปดาห์

(English Weekend School)

เพราะเราเชื่อว่า...

 

ภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาของเด็กไทย และโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดี รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย เราจึงต้องการเพิ่มศักยภาพนี้ของเด็กไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยบริการที่ดีที่สุดของเรา ด้วยปณิธานที่ "เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ" (Quality over Quantity) ซึ่งเรายึดมั่นเสมอมา

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ทีมงานและผู้บริหารของเราได้ให้บริการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ให้กับสถาบันสอนภาษาต่างๆ และโรงเรียนนานาชาติ อาทิ โครงการ Go International with English ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2544-2555) ซึ่งมีครูต่างชาติเจ้าของภาษาสอนอยู่ราว 100 คน และมีนักเรียนมากถึง 3,200 คนในแต่ละสัปดาห์

 

หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดภายในเวลาเรียนที่จำกัด (เช่น สัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง) ตามที่โรงเรียนสะดวก การเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างครูผู้สอนชาวต่างชาติกับนักเรียน รวมทั้งระหว่างนักเรียนด้วยกันเองหรือ Communicative Language Teaching (CLT) วิธีการสอนแบบนี้สามารถช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้ดี ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือโทร.08-6468-5063 (คุณนิติศักดิ์) หรือโทร.091-2190042 (คุณยุพาพรรณ)

tesoltree logo in white circle for FB_pn
โทร 098-9984454

บริการของเรา                                               

   สำหรับโรงเรียน                                               

     -  หาครูต่างชาติ                                           

     -  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

     -  อบรมครูไทย

   สำหรับองค์กร หรือบริษัท                                               

  สำหรับนักเรียน หรือบุคคลทั่วไป                                               

   บทความน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

ติดต่อเรา

    โทร. 08-6468-5063 (นิติศักดิ์) หรือ nitisak@tesoltree.com

    โทร. 09-8998-4454 (ธีรนัย)  หรือ theeranai@tesoltree.com

4ac658a09afbd2f7e366d9aac9bd1e10.png
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

©  2021 Copyright by TESOL Tree