บริการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตร EP, MEP, IEP

TESOL Center Service (TCS)

เพราะเราเชื่อว่า...

 

ภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาของเด็กไทย และโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดี รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย เราจึงต้องการเพิ่มศักยภาพนี้ของเด็กไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยบริการที่ดีที่สุดของเรา ด้วยปณิธานที่ "เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ" (Quality over Quantity) ซึ่งเรายึดมั่นเสมอมา

ด้วยประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในไทยมากว่า 20 ปี เราจึงทราบดีว่า องค์ประกอบที่จะช่วยให้โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ โดยเรามีบริการต่างๆดังนี้

  • การจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ฯลฯ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูชาวต่างประเทศ และเน้นการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ Communicative Language Teaching (CLT) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่าง The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นนโยบายไว้เมื่อพ.ศ.2557

  • ผู้บริหารประจำหลักสูตรในโรงเรียนของท่านที่จะทำหน้าที่บริหารและควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งประสานงานกับครูต่างชาติและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนของท่านเพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ครูชาวต่างประเทศที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนมาเป็นอย่างดี ก่อนเข้าทำการสอนในโรงเรียน

  • ทีมงานชาวไทยที่พร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการและการประสานงานตลอดปีการศึกษา

  • รายงานผลการเรียนรายบุคคลสำหรับนักเรียนทุกคนในหลักสูตร

  • การอบรมครูในโรงเรียนของท่านเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

  • กิจกรรม English Day ให้กับนักเรียนในโรงเรียนของท่าน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

  • ประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพและเปี่ยมมิตรภาพระหว่างเราและโรงเรียนของท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า เราเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดสำหรับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

 

เราตระหนักถึงความต้องการ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละโรงเรียน ตลอดจนความคาดหวังของท่านและผู้ปกครองของนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เราจึงพร้อมให้คำมั่นด้วยความยินดียิ่งว่า เราจะเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดให้กับนักเรียนของท่านในทุกระดับชั้นและระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือโทร.08-6468-5063 (คุณนิติศักดิ์) หรือโทร.091-2190042 (คุณยุพาพรรณ)

tesoltree logo in white circle for FB_pn
โทร 098-9984454

บริการของเรา                                               

   สำหรับโรงเรียน                                               

     -  หาครูต่างชาติ                                           

     -  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

     -  อบรมครูไทย

   สำหรับองค์กร หรือบริษัท                                               

  สำหรับนักเรียน หรือบุคคลทั่วไป                                               

   บทความน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

ติดต่อเรา

    โทร. 08-6468-5063 (นิติศักดิ์) หรือ nitisak@tesoltree.com

    โทร. 09-8998-4454 (ธีรนัย)  หรือ theeranai@tesoltree.com

4ac658a09afbd2f7e366d9aac9bd1e10.png
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

©  2021 Copyright by TESOL Tree