ESOL Teacher Recruitment (ETR)

บริการจัดหาครูต่างประเทศที่มีคุณวุฒิ

Cert TESOL จาก Trinity College London

 

ด้วยการอบรมที่เป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติของหลักสูตร Trinity CertTESOL TESOL Tree จึงสามารถจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณวุฒิ CertTESOL จาก Trinity College London เพื่อเข้าสอนในโรงเรียนของท่านโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว

 

  • ครูชาวต่างประเทศที่มีผ่านการอบรมหลักสูตร Trinity CertTESOL และประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ

  • บริการจัดหาและคัดเลือกครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิ เพื่อช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่า ได้ครูที่มีคุณภาพมาทำการสอนนักเรียนในโรงเรียนของท่าน

 

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ yupapan@trinitysis.com หรือโทร.091-2190042 (คุณยุพาพรรณ)

tesoltree logo in white circle for FB_pn
โทร 098-9984454

บริการของเรา                                               

   สำหรับโรงเรียน                                               

     -  หาครูต่างชาติ                                           

     -  ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

     -  อบรมครูไทย

   สำหรับองค์กร หรือบริษัท                                               

  สำหรับนักเรียน หรือบุคคลทั่วไป                                               

   บทความน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

ติดต่อเรา

    โทร. 08-6468-5063 (นิติศักดิ์) หรือ nitisak@tesoltree.com

    โทร. 09-8998-4454 (ธีรนัย)  หรือ theeranai@tesoltree.com

4ac658a09afbd2f7e366d9aac9bd1e10.png
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

©  2021 Copyright by TESOL Tree