top of page

ผลกระทบจากการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติที่ด้อยคุณภาพ

เมื่อพูดถึงการศึกษา สิ่งที่คุณครูหรือผู้ปกครองต่างกำลังมองหาร่วมกัน จะเป็นอะไรไปเสียมิได้ นอกจาก “คุณภาพ” ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนหลายแห่งจึงต้องยกระดับการสอนวิชาต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ปกครอง สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ครูต่างชาติถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวแปรที่เข้ามาสร้างคุณภาพการเรียนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน


อย่างไรก็ตาม เหรียญมีสองด้านเสมอ เมื่อมีคุณภาพก็ต้องมีด้อยคุณภาพ ประเด็นที่เราจะพูดถึงในบทความนี้ จึงเกี่ยวกับผลกระทบจากการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติที่ด้อยคุณภาพ ซึ่งจะชี้ให้เห็นผลเสียหลัก ๆ 3 ข้อที่มีต่อคน 3 กลุ่ม ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง1. การเปลี่ยนครูต่างชาติ

เมื่อครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนั้นไม่สามารถสอนให้ได้คุณภาพตามที่โรงเรียนต้องการ ก็จะส่งผลให้คุณครูผู้รับผิดชอบในเรื่องการจัดหาครูต่างชาติต้องทำการหาครูต่างชาติที่มีคุณภาพคนใหม่มาแทน สำหรับโรงเรียนที่มีเอเจนต์เป็นผู้ช่วยหาครูต่างชาติ ปัญหานี้จะมีการถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วกว่าแน่นอน เพราะเอเจนต์มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบครูต่างชาติอยู่แล้ว (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3 ข้อดีในการใช้เอเจนต์หาครูต่างชาติให้โรงเรียน ได้ที่นี่)


นอกจากนี้ การที่ต้องเริ่มกระบวนการหาครูต่างชาติใหม่ ยังทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเกิดความไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน นี่เป็นอีกเรื่องที่สำคัญและโรงเรียนต้องให้ความสนใจ ดังที่ ดร. วรากร สามโกเศศ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เคยกล่าวไว้ว่า ความต่อเนื่องคือเหตุสำคัญที่ช่วยให้ทักษะภาษาอังกฤษเกิดการพัฒนาได้ไว2. การสอนภาษาอังกฤษที่ไม่มีประสิทธิภาพ

คริสโตเฟอร์ ไรท์ ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ฝรั่งบางคนพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่ได้เป็นครูจริง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเรา ที่มองว่า ชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้ทุกคน ในความเป็นจริงยังมีบางโรงเรียนที่เข้าใจว่าฝรั่งที่มีผมบลอนด์ ตาสีฟ้า และพูดภาษาอังกฤษได้ ก็สามารถเข้ามาทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้แล้ว ซึ่งถ้าปล่อยให้ความเชื่อผิด ๆ นี้ยังคงอยู่ต่อไป สุดท้ายผู้รับผลของปัญหานี้ก็คือนักเรียน


คุณครูลองจินตนาการดูนะครับ ในกรณีที่ครูฝรั่งไม่เคยมีประสบการณ์หรือทักษะเกี่ยวกับการสอนมาก่อน เขาก็จะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเมื่อต้องสอน จนทำให้การเตรียมตัวที่สำคัญอย่างการวางแผนการสอนถูกละเลยไป เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะส่งผลให้เกิดการเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อไร้ซึ่งการวางแผน นักเรียนก็จะไม่ได้รู้ถึงแนวทางที่ชัดเจนในการเรียน และเรียนในเรื่องที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง จนทำให้ขาดแรงจูงใจในการเรียนไปโดยปริยาย หรือที่แย่ไปกว่านั้น คือพวกเขารู้สึกว่าการเรียนกับครูต่างชาติเป็นเพียงการเข้ามาเล่นสนุก ๆ ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว3. ความไม่ไว้วางใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน

ผู้ที่ได้รับผลกระทบข้อสุดท้ายนี้ จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากผู้ปกครอง ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนหลักในการผลักดันให้มีการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ แน่นอนว่า หากผู้ปกครองมองเห็นปัญหาแล้วว่าครูต่างชาติที่โรงเรียนจ้างมาทำงานนั้นไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเข้าใจได้ ก็จะทำให้พวกเขาเกิดคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของลูกหลาน ว่าคุ้มค่าหรือไม่กับค่าเทอมที่จ่ายไป


ยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพการสอน ยังสามารถทำให้ผู้ปกครองฉุกคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการรับครูต่างชาติเข้ามาทำงานภายในโรงเรียน ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งถ้าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย ก็จะต้องมีการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด หากไม่หาวิธีป้องกันไม่ให้ครูต่างชาติเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย ความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนก็จะยิ่งลดลงไปอีก

สรุป การสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติที่ด้อยคุณภาพ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อครูและผู้ปกครองอีกด้วย ดังนั้น ทีซอลทรีขอแนะนำว่า การแนะนำคุณครูต่างชาติเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษก่อนเริ่มงานจริง ซึ่งเป็นเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก คือวิธีที่ดีที่สุด ในการลดหรือขจัดผลกระทบดังกล่าวให้หมดไป


เนื่องจาก ทีซอลทรี เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาครูต่างชาติให้แก่โรงเรียนมากมาย และทำงานกับครูต่างชาติมายาวนานกว่า 20 ปี เราสามารถแนะนำการจัดการคุณภาพของครูต่างชาติได้เป็นอย่างดี หากคุณครูสนใจในบริการของเรา โทร 086-468-5063 หรือคลิกแอดไลน์มาที่ https://lin.ee/Kq82Unn

留言


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page