top of page

3 ข้อดีของการปฐมนิเทศครูต่างชาติก่อนทำการสอนในโรงเรียน

เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ประโยคนี้ยังคงใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย เพราะไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไปนานเท่าไร การเตรียมความพร้อมจะช่วยให้งานของเรามีประสิทธิภาพ และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต การปฐมนิเทศครูต่างชาติ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำ เพราะถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูต่างชาติที่จะเข้าไปทำการสอนในโรงเรียนของท่าน


ด้วยเหตุนี้ เราจะต้องชี้แนะให้ครูต่างชาติเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับครูไทย เพื่อส่งมอบความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียน


ทีซอลทรี เชื่อว่าการปฐมนิเทศจะช่วยก่อประโยชน์นานัปการ ดังนั้น บทความนี้จะขอพูดถึงข้อดีหลัก ๆ 3 ข้อ ของการปฐมนิเทศครูต่างชาติก่อนทำการสอนในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อำนวยการและคุณครูทุกท่าน ที่สนใจในการจัดหาครูต่างชาติที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานในโรงเรียนครับ

ครูฝรั่ง ปฐมนิเทศ

ข้อดีที่ 1 การปฐมนิเทศช่วยให้เกิดการปรับตัวทางวัฒนธรรม

การย้ายไปยังดินแดนใหม่หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ และการยอมรับว่าวัฒนธรรมในสังคมเดิมนั้นมิอาจนำมาปรับใช้ได้ทั้งหมดในสังคมใหม่ ดังนั้น การปรับตัวปรับใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ ครูต่างชาติที่ตัดสินใจเข้ามาทำงานในประเทศไทย แม้จะมีบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้ว แต่ถ้าย้อนมองกลับไปยังจุดเริ่มต้น ทุกคนต้องปรับตัวเหมือนกัน การปฐมนิเทศจึงเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้โรงเรียนของท่านมั่นใจว่า ถ้านิเทศแล้วครูได้รู้จักวัฒนธรรมไทย ครูจะปฏิบัติตัวในโรงเรียนไทยได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น เช่นเรื่องการไหว้บุคลากรในโรงเรียน การแต่งกายให้เหมาะสม หรือถ้าเป็นครูผู้ชาย ก็อาจจะต้องระวังเรื่องการสัมผัสตัวผู้หญิงด้วย สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลดีต่อครูต่างชาติ เพราะจะทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมไทยได้อย่างราบรื่น


ครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ

ข้อดีที่ 2 การปฐมนิเทศช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของนักเรียนไทย

นอกจากที่ครูต่างชาติจะต้องเข้าใจภาพรวมของประเทศไทยแล้วนั้น ครูต่างชาติยังต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายด้วย สำหรับงานสอนนั้น นักเรียน ถือเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญ ที่ครูต่างชาติต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถสอนได้อย่างดีและมีคุณภาพ พวกเขาต้องเข้าใจก่อนว่า นักเรียนไทยคือผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และประเทศไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อราชการ หากมีการอธิบายในส่วนนี้ ก็จะช่วยให้ครูต่างชาติเห็นภาพมากขึ้นว่า นักเรียนที่เขากำลังจะได้สอนนั้น ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีมากนัก เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นหลัก


หาครูฝรั่ง หาครูต่างชาติ หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ

ข้อดีที่ 3 การปฐมนิเทศทำให้สามารถออกแบบการสอนที่เหมาะสม

สืบเนื่องจากข้อที่ 2 เมื่อครูต่างชาติเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนไทยแล้ว ข้อดีต่อมาที่ครูต่างชาติจะได้รับจากการปฐมนิเทศ คือ ความสามารถในการเลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้ก็เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาให้มากที่สุด ผ่านการจัดทำหลักสูตร ซึ่งในส่วนนี้ ทีซอลทรี เองก็มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสอนนักเรียนไทย โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านวิชาการมากว่า 2 ทศวรรษ เอาไว้สนับสนุนครูต่างชาติของเราในวันปฐมนิเทศ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คุณครูมั่นใจว่า เราใส่ใจกับคุณภาพของครูต่างชาติ เพราะพวกเขาคือทรัพยากรสำคัญทางการศึกษา ที่โรงเรียนไม่ควรมองข้าม (สามารถอ่านบทความเรื่องนี้ต่อได้ที่ ครูต่างชาติ ทรัพยากรสำคัญทางการศึกษา ที่โรงเรียนไม่ควรมองข้าม)


สรุป การปฐมนิเทศครูต่างชาติก่อนทำการสอนในโรงเรียนมีประโยชน์และเป็นกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนควรกระทำ เพราะจะช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวในสังคมไทยได้ง่ายขึ้น เข้าใจบริบทการใช้ภาษาโดยสังเขปของนักเรียนไทย และเลือกรูปแบบและกลวิธีการสอนให้เหมาะสม อย่างที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้นแล้ว ว่าหากเตรียมตัวในส่วนตรงนี้มาเป็นอย่างดี จะสามารถลดปัญหาใหญ่ ๆ เช่น ครูต่างชาติมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ครูต่างชาติสอนไม่เข้าใจ ฯลฯ ได้ในอนาคต

Comentários


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page