top of page

วิธีป้องกันไม่ให้ครูต่างชาติเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายในโรงเรียนไทย

แม้การมีครูต่างชาติเข้ามาสอนในโรงเรียน จะช่วยยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้เป็นอย่างมาก และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองในเรื่องคุณภาพการศึกษาที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล แต่ก็ยังมีครูต่างชาติอีกจำนวนไม่น้อย ที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลให้ต้องมีการจับกุมดำเนินคดีอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ การมีครูต่างชาติที่ทั้งสอนเก่งและเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ


จากข่าวที่เคยออกมา เกี่ยวกับปัญหาครูต่างชาติในโรงเรียนไทย จะเห็นได้ว่า ปัญหาที่ทำให้ครูต่างชาติเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายในไทย คือการลักลอบเข้ามาโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ดังนั้น วิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาแบบเดิมเกิดขึ้นอีก คือ การขอใบอนุญาตทำงานให้ครูต่างชาตินั่นเองครับ ซึ่งจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง ทีซอลทรี ขออาสาพาคุณครูที่กำลังเริ่มต้นหาครูต่างชาติไปหาคำตอบกันครับ


ครูต่างชาติ non-b visa

1) ตรวจสอบวุฒิการศึกษาและประวัติอาชญากรรมของครูต่างชาติ

ขั้นตอนแรกสุดของการขอใบอนุญาตทำงานให้กับครูต่างชาติ คือ การตรวจสอบวุฒิการศึกษาและประวัติอาชญากรรม ในด้านของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม สามารถทำได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้โรงเรียนของคุณครูเกิดความมั่นใจว่า ครูต่างชาติที่กำลังจะร่วมงานด้วยนั้น ผ่านการเรียนหลักสูตรมาตรฐานตามที่กำหนด และมีประวัติขาวสะอาด ไม่ได้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีใด ๆ


2) ยื่นเรื่องต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หลังจากตรวจสอบประวัติการศึกษาและประวัติอาชญากรเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการยื่นเรื่องต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เราเคยเขียนเกี่ยวกับสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องเอาไว้แล้ว คุณครูสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 4 สถานที่ราชการที่เรา "ต้อง" ไปติดต่อเมื่อต้องการจ้างครูต่างชาติเข้ามาทำงานในโรงเรียน เพื่อขอให้ครูต่างชาติเข้ารับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)ขอใบอนุญาตทำงาน และขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว


ครูฝรั่ง ใบอนุญาตทำงาน

3)ให้ครูต่างชาติยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภา

ครูต่างชาติจะต้องยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภา เพื่อที่จะให้โรงเรียนต้นสังกัดสามารถทำการแต่งตั้งครูต่างชาติท่านนั้น ก่อนที่จะส่งต่อสู่การเข้ารับการเปลี่ยนประเภทวีซ่าและรายงานการแต่งตั้งครูผู้สอนไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งจะกล่าวเพิ่มเติมในข้อต่อไป อย่างไรก็ตาม หากครูต่างชาติไม่สามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สามารถขอผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพครูเพื่อรับการแต่งตั้งก่อนได้


4) ให้ครูต่างชาติเข้ารับการเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภท Non-Immigrant รหัส B และรายงานการแต่งตั้งครูชาวต่างชาติไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สำหรับขั้นตอนสุดท้าย การเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภท Non-Immigrant รหัส B หรือที่รู้จักกันอย่างคุ้นเคยว่า Non-B วีซ่า เป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องเข้ามาทำธุรกิจหรือทำงานในประเทศไทย ขอย้ำว่าครูต่างชาติต้องทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นแบบดังกล่าวทุกคน ก่อนเข้าทำงานในโรงเรียนไทย จากนั้นโรงเรียนจะต้องรายงานการแต่งตั้งครูต่างชาติกลับไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด


จัดหาครูต่างชาติ

สรุป การทำให้ครูต่างชาติเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายในโรงเรียนไทยนั้นสามารถทำได้โดยการออกใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้โรงเรียนของคุณครูเห็นภาพรวมคร่าว ๆ ของการดำเนินการใน แต่ละขั้นตอน ที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินเรื่องเอกสาร เราจึง และตระหนักถึงความถูกต้องทุกครั้ง ก่อนที่จะว่าจ้างครูต่างชาติหนึ่งคนเข้ามาทำงานที่โรงเรียน


ทีซอลทรี เป็นผู้ให้บริการจัดหาครูต่างชาติและมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างดี รับรองได้จากประสบการณ์การทำงานและการร่วมงานกับสถาบันชั้นนำมากว่า 2 ทศวรรษ เรามีทีมงานชาวไทยที่เชี่ยวชาญในการดำเนินการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน รับรองได้ว่าโรงเรียนสามารถหมดห่วงได้ในเรื่องเอกสารที่สำคัญสำหรับครูต่างชาติ หากคุณครูอยากได้ผู้ช่วยในการดำเนินการจัดหาครูต่างชาติตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดสัญญา เรายินดีให้บริการครับ แอดไลน์ของเราเพื่อสอบถามเพียงแค่คลิกที่นี่ หรือโทร 086-468-5063


“เพราะเราไม่ได้เป็นแค่ตัวกลาง (agent) ในการจัดหาครูต่างชาติ แต่เราเป็นผู้ให้การศึกษา (educator) ที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่พร้อมจะพัฒนาไปกับความต้องการและเป้าหมายของโรงเรียน”

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page