top of page

ครูต่างชาติ ทรัพยากรสำคัญทางการศึกษา ที่โรงเรียนไม่ควรมองข้าม

เมื่อพูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษ ภาพจำหนึ่งที่เรานึกถึงคือบรรดาครูต่างชาติผู้สร้างสีสัน และทำให้บรรยากาศการเรียนในห้องเรียนนั้นมีชีวิตชีวา พวกเขาจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความใจดี เป็นที่รักของนักเรียน และเป็นหน้าเป็นตาให้กับโรงเรียน จากที่กล่าวมานี้ หากมองในมุมของผู้ปกครอง ครูต่างชาตินับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้พวกเขาวางใจได้ว่า โรงเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษให้กับลูกหลานของตนเองได้


ดังนั้น ครูต่างชาติจึงเป็นหนึ่งในทรัพยากรทางการศึกษา ที่มีความสำคัญต่อโรงเรียน และเป็นกลุ่มคนที่ควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้น ไม่ใช่การเลือกเพียงรูปลักษณ์ภายนอก และใบปริญญาที่จบมา เพราะบ่อยครั้งที่ 2 สิ่งนี้ ทำให้โรงเรียนของคุณครูต้องพิจารณาความแตกต่างของนิยามคำว่า “ชาวต่างชาติ” และ “ครูต่างชาติ” ซึ่งคุณครูสามารถอ่านบทความที่ผมเคยเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ที่ ไขข้อข้องใจ! ทำไมชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้ทุกคน


อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่โรงเรียนหลายไม่ควรมองข้ามเกี่ยวกับครูต่างชาติ และนั่นคือประเด็นที่บทความนี้กำลังจะพูดถึงครับ

ครูฝรั่ง สอนภาษาอังกฤษ คริสมาสต์ ห้องกิจกรรม

1. การเข้าใจรูปแบบผลตอบแทนของครูต่างชาติ

แน่นอนว่าผลตอบแทนที่โรงเรียนจะได้รับ ไม่ได้มาในรูปแบบกำไร - ขาดทุน แต่จะมาในรูปแบบคุ้ม – ไม่คุ้ม แม้รูปแบบหลังจะไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้อำนวยการ หรือคุณครูผู้ดูแลโครงการ จะสามารถประเมินความคุ้มค่านั้นได้ จากผลงาน หรือกระแสตอบรับจากผู้ปกครอง ที่มีต่อครูชาวต่างชาติ ดังนั้น ถ้ากระบวนการคัดเลือกครูต่างชาติไม่มีประสิทธิภาพตั้งแต่แรก โรงเรียนก็จะแบกรับความเสี่ยง ในการรับครูต่างชาติ ที่ไม่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ อันเป็นปัญหาซึ่งนำมาสู่การไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ ในตอนสุดท้าย ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แย่ที่สุด คือครูต่างชาติคนนั้นไม่สามารถทำผลงานดี ๆ ออกมาให้กับโรงเรียนได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว


2. ค่าตอบแทนของครูต่างชาติ

มีสัจธรรมอยู่ข้อหนึ่งว่า ต่อให้จะได้ครูต่างชาติที่ดี และเก่งขนาดไหน แต่ถ้าหากค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นไม่สมน้ำสมเนื้อกับประสบการณ์ที่สั่งสมมา โอกาสที่ครูต่างชาติท่านนั้นจะไปร่วมงานกับสถาบันอื่นที่ให้เงินเดือนสูงกว่าก็จะมีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ นอกจากโรงเรียนจะต้องกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตงานที่ชัดเจนสำหรับครูต่างชาติแล้ว โรงเรียนควรจะต้องทำการสำรวจตลาดในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มเติมด้วยว่า ค่าตอบแทนเท่าไหร่ จึงจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งของโรงเรียนและของครูต่างชาติ เพื่อป้องกันปัญหาอันไม่พึงประสงค์ เช่น ครูต่างชาติประพฤติตนไม่เหมาะสม ครูต่างชาติไม่ตั้งใจสอน ครูต่างชาติลาออกจากงานโดยไม่แจ้งไม่ทราบล่วงหน้า ฯลฯ


สอนภาษาอังกฤษ ครูต่างชาติ ห้องสมุด

3. ทัศนคติของครูต่างชาติ

สำคัญกว่าการมีคุณสมบัติตรงตามที่โรงเรียนต้องการ คือการมีทัศนคติที่ดีของครูต่างชาติ ที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนั้นจึงต้องใช้ความพยายาม และความอดทนเป็นอย่างมาก ครูต่างชาติจะต้องก้าวผ่านกำแพงภาษา ประกอบกับวัฒนธรรมที่ต่างกัน ซึ่งจะคอยบั่นทอนและทดสอบจิตใจของพวกเขาอยู่เสมอ ดังนั้น การประเมินความพร้อมทางด้านจิตใจในช่วงสัมภาษณ์งานจะช่วยให้คุณครูสามารถคัดคนที่เข้ามาทำการสอนได้อย่างคุ้มค่า


4. ความพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนครูต่างชาติตลอดการทำงาน

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กับเรื่องก่อนหน้า หลังจากที่สามารถจัดหาครูต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงเข้ามาทำงานได้แล้ว โรงเรียนควรพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเขาตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับโรงเรียน ครูต่างชาติก็คือเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า ฉะนั้น นี่จึงเป็นหน้าที่อันพึงกระทำของบุคลากรชาวไทยทุกคน หากเราคอยช่วยเหลือครูต่างชาติในวันที่เขาต้องการความช่วยเหลือ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าครูต่างชาติท่านนั้นก็พร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่างเต็มที่แน่นอน


ครูฝรั่ง นักเรียน สนุก

สรุป

จากทั้งหมดที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การว่าจ้างครูต่างชาติ 1 คน เป็นกระบวนการทำงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน และต้องใช้พิจารณาในหลาย ๆ เรื่องพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็น ความแตกต่างระหว่างครูต่างชาติและชาวต่างชาติ ความคาดหวังที่จะได้รับ เงินเดือนที่สมเหตุสมผล ทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาอังกฤษ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากโรงเรียนในฐานะผู้ว่าจ้าง และเพื่อนร่วมงาน


โชคดีเหลือเกินครับ ที่ ทีซอลทรี เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการครูต่างชาติมากว่า 2 ทศวรรษ เราจึงสามารถให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี


หากท่านผู้อำนวยการ หรือคุณครูท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 086-468-5063 หรือ 098-998-4454

Email: nitisak@tesoltree.com, theeranai@tesoltree.com


หรือหากท่านต้องการให้เราติดต่อเพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของโรงเรียนท่าน ได้ที่แบบฟอร์มนี้ http://bit.ly/3raElGi


เพราะเราไม่ได้เป็นแค่ตัวกลาง (agent) ในการจัดหาครูต่างชาติ แต่เราเป็นผู้ให้การศึกษา (educator) ที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่พร้อมจะพัฒนาไปกับความต้องการและเป้าหมายของโรงเรียน

Commentaires


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
Search By Tags
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
bottom of page